eParagon

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnik, który prowadzi ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących, musi wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę. I choć wydanie dokumentu sprzedaży może nastąpić w postaci papierowej lub elektronicznej, dotąd brak jest kasy ...
Czytaj więcej

Polski Nowy Ład – zmiany w CIT

W poprzednim opracowaniu przybliżone zostały najważniejsze zmiany do przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, które zostały przedstawione w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu. Projekt ten jest w dalszym ciągu na etapie konsultacji i można oczekiwać, że ostateczny kształt przep...
Czytaj więcej

Polski Nowy Ład – zmiany w PIT

W dniu 26 lipca br. został opublikowany oczekiwany od dawna projekt przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu, który istotnie zmieni zasady opodatkowania nie tylko osób fizycznych ale i osób prawnych. Projekt ten będzie przedmiotem licznych dyskusji i należy się spodziewać,...
Czytaj więcej

AML – Anti-Money Laundering

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku zmienia ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma to na celu dostosowanie polskiego prawa do zapisów unijnych, a tym samym uszczelnienia systemu w wyżej wspomnianym zakresie. Zmiana katalogu instytucji obowiązanych wejdzie w ż...
Czytaj więcej

Planowanie podatkowe – po co?

Prawdą jest, że “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”; nie znaczy to jednak, że do Urzędu Skarbowego należy odprowadzać więcej, niż jest to konieczne. Na szczęście nikt tego od nas nie wymaga. Co więcej, w przypadku wielu przedsiębiorstw, unikanie nadmiernego obciąże...
Czytaj więcej