Kategorie

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Jak co roku Rada Ministrów ogłosiła nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które będą obowiązywać ...
Czytaj więcej
Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF

W ramach postępu cyfryzacji systemu podatkowego od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach systemu teleinform...
Czytaj więcej
e-Doręczenia, czyli nowy obowiązek dla spółek

e-Doręczenia, czyli nowy obowiązek dla spółek

W ramach upowszechniania elektronicznych form komunikacji już wkrótce zostaną wprowadzone e-doręczenia, które będą miały bardzo istotne znacze...
Czytaj więcej
Wydatki na współpracowników a koszty podatkowe

Wydatki na współpracowników a koszty podatkowe

Polskie przepisy pozwalają nawiązać współpracę z osobami fizycznymi na podstawie różnych umów. Mogą to być umowy o pracę ale również umo...
Czytaj więcej

Działalność blogerów i sportowców, a koszty podatkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza ponoszenie licznych wydatków, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą prowadzonej działalności...
Czytaj więcej
Pakiet SLIM VAT 3

Pakiet SLIM VAT 3

Po wielu miesiącach oczekiwania z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usł...
Czytaj więcej

Nowe przepisy Kodeksu pracy

Początek 2023 r. obfitował w liczne zmiany przepisów prawa pracy. We wcześniejszych wpisach informowaliśmy o nowych regulacjach dotyczących prac...
Czytaj więcej

Nowe zasady opodatkowania od lipca 2023: JPK, ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, podatek od spadków i darowizn

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił i przekazał do rozpatrzenia przez Senat ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niekt...
Czytaj więcej
Fundacja rodzinna – nowe możliwości w zarządzaniu majątkiem

Fundacja rodzinna – nowe możliwości w zarządzaniu majątkiem

Po długim okresie oczekiwania przepisy regulujące zasady dotyczące fundacji rodzinnych zostały w końcu przyjęte. Mają one umożliwić przekazan...
Czytaj więcej
Praca zdalna – nowe przepisy Kodeksu pracy

Praca zdalna – nowe przepisy Kodeksu pracy

7 kwietnia 2023 r. weszły w życie długo oczekiwane zmiany do Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będz...
Czytaj więcej