Przemyślana strategia finansowa firmy – bez względu na skalę prowadzonej przez nią działalności – to podstawa długofalowego sukcesu. Ważną rolę w jej planowaniu oraz nadzorowaniu wykonania zadań pełni dyrektor finansowy. To osoba, która ma zupełnie inną rolę niż główny księgowy. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego z myślą o uwolnieniu potencjału rozwojowego. Zobacz, dlaczego to dobre rozwiązanie.

Dyrektor finansowy (CFO) – co to znaczy?

Zewnętrzny dyrektor finansowy - CFO

Osoba zajmująca stanowisko dyrektora finansowego, czyli inaczej CFO, to ekspert w zakresie zarządzania finansami firmy. Jego zadaniem nie jest samo gromadzenie danych historycznych związanych z bilansem przedsiębiorstwa czy poziomem wykorzystania budżetu, ale raczej analizowanie ich w kontekście bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, w celu ustalenia planu działania.

W jakim celu wynajmuje się dyrektora finansowego?

 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi strategii finansowych firmy.
 • Wspomaganie kierownictwa w podejmowaniu decyzji zarządczych zakresie finansów i budżetowania.
 • Ułatwienie współpracy oraz poprawna reprezentacja przed instytucjami finansowymi.
 • Merytoryczne wsparcie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa związanym z rozwojem lub zmianą profilu działalności.
 • Ułatwienie podejmowania decyzji w zakresie kontaktów z nierzetelnymi dłużnikami, kontrahentami z sektora mśp, wytworzenie spójnego spojrzenia na wyniki firmy.


Usługa CFO outsourcing przynosi też tę korzyść, że przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie osoby nieco zdystansowanej od bieżącej działalności, mogącej ocenić bezstronnie obecną sytuację firmy, a brak konieczności tworzenia etatu dla dyrektora finansowego daje też pewne wymierne oszczędności w zakresie bieżącego finansowania.

Czym zajmuje się zewnętrzny dyrektor finansowy?

Do zadań dyrektora finansowego należą m.in.:

 • budżetowanie oraz tworzenie planów finansowych przedsiębiorstwa – zarówno tych z perspektywą kilkumiesięczną, jak i wieloletnią;
 • nadzorowanie fuzji oraz przejęć innych firm – wsparcie specjalisty w tak newralgicznych momentach umożliwia wyeliminowanie przeszkód organizacyjnych i sprawniejsze przeprowadzenie procesu;
 • zarządzanie płynnością finansową, rentownością firmy oraz optymalizacją kosztów – a co za tym idzie, optymalizacją zarządzania całą firmą;
 • analizowanie opłacalności inwestycji – w krótszej i dłuższej perspektywie finansowej,
 • kontakty z audytorami oraz instytucjami bankowymi.

CFO to specjalista, który wykorzystuje dane finansowe w globalnej perspektywie – kreuje politykę firmy tak, aby możliwa była optymalizacja kosztów działalności przy jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klientów. Doświadczenie osoby na tym stanowisku pozwala na ustalenie perspektywy, z jaką podchodzi się do wyników pracy księgowego.


Kadry i płace

Doradztwo podatkowe

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Księgowość w UK
Księgowość

Obsługa prawna

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Doradztwo biznesowe

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Korzyści dla firmy z zatrudnienia zewnętrznego CFO

Brak konieczności tworzenia dodatkowego etatu to niewielkie, ale zauważalne uproszczenie od strony formalnej i finansowej. Znacznie ważniejsze jest to, że wykorzystując usługę outsourcingu CFO, można skorzystać z kompetencji osoby świetnie obeznanej w księgowości oraz kwestiach związanych z zarządzaniem firmą, a jednocześnie niebędącej na stałe częścią struktury organizacyjnej. Taki układ pozwala zachować dyrektorowi finansowemu większy obiektywizm i wskazać również nieoczywiste przyczyny spadku rentowności czy błędy w zarządzaniu księgowością.

Jakie problemy rozwiązuje zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny?

 • Poszukiwanie źródeł utraty płynności lub sygnalizowanie potencjalnych kłopotów z płynnością finansową w firmie.
 • Rzetelna analiza, a przede wszystkim wyciąganie wniosków ze zgromadzonej dokumentacji finansowej.
 • Budowa wiarygodnych i realistycznych budżetów i planów finansowania inwestycji w firmie.
 • Wyznaczenie oraz kontrola prostych wskaźników kontrolnych dla finansowania firmy i budżetowania.
 • Wskazanie możliwości optymalizacji kosztów lub zagospodarowania oszczędności.

Jakie firmy skorzystają z zewnętrznego dyrektora finansowego?

Usługa zewnętrznego dyrektora finansowego adresowana jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, które z racji ograniczonej struktury i często niewielkiego budżetu nie mają w swoich kadrach osoby o odpowiednim doświadczeniu. Zewnętrzny dyrektor finansowy pomaga też większym firmom, których zarząd z różnych powodów woli przekazać kompetencje w tym zakresie osobie spoza organizacji.

Branża czy przeciętny budżet firmy nie są w tym przypadku istotne: usługa CFO outsourcing w pewnym sensie powstała właśnie po to, aby także właściciele firm o mniejszych obrotach czy w branżach, w których rzadko się wykorzystuje kompetencje takich osób, miały dostęp do profesjonalnego wsparcia w zakresie interpretacji i wyciągania wniosków z wyników pracy księgowego.

Co daje zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego?

Mogłoby się wydawać, że pozycja CFO jest na tyle ważna, że powinien być on częścią struktury firmy. Trzeba jednak pamiętać, że tę rolę z uwagi na odpowiedzialność powinien pełnić doświadczony ekspert. Dlatego zwłaszcza w sektorze MŚP lepszym rozwiązaniem jest zewnętrzny dyrektor finansowy, gdyż wiele firm po prostu nie ma w swoim składzie osobowym nikogo, kto mógłby zająć tę pozycję w firmie.

Zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego pozwala:

 • nawiązać współpracę ze specjalistą o wysokich kompetencjach – takie usługi wykonują jedynie fachowcy z najwyższej półki;
 • obniżyć koszty zatrudnienia – zewnętrzny dyrektor finansowy oznacza sporą oszczędność dla finansów firmy przy zachowaniu najwyższego standardu działań;
 • wypracować lepszą pozycję na rynku – w ramach świadczonych usług zewnętrzny CFO pomaga nawiązywać relacje biznesowe z partnerami kluczowymi, a jednocześnie dba o efektywne kontakty z bankami i skuteczne negocjacje.


Dlatego coraz więcej firm stawia na wsparcie w zakresie wytyczania kierunków dla finansów firmy, planowanie płatności czy kontroli przepływów pieniężnych realizowane właśnie przez zewnętrznych dyrektorów finansowych.

Czym kierować się w wyborze zewnętrznego CFO?

CFO outsourcing to nie jest po prostu rozwinięcie księgowości. Wprawdzie w zakresie obowiązków CFO mogą znaleźć się ocena ryzyka odbiorców, negocjacje warunków kontraktów, kompleksowe zarządzanie finansami spółek, ryzykiem walutowym czy wdrożenia rozwiązań z zakresu planowania płynności, jednak dyrektor finansowy, korzystając z twardych danych, ma przede wszystkim oceniać firmę w szerszej perspektywie. Musi to więc być osoba znająca się perfekcyjnie na księgowości i powiązanych z nią kwestiach, ale przede wszystkim funkcję dyrektora finansowego powierza się godnym zaufania specjalistom, którzy mają umiejętność globalnej oceny zebranych faktów. Kryterium wyboru może być doświadczenie w konkretnej branży, znajomość specyfiki małych lub średnich firm bądź ukierunkowanie na rozwiązywanie konkretnych problemów, jednak przede wszystkim korzysta się ze wsparcia finansisty w celu identyfikacji ogólnych problemów.

Ile kosztuje zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny?

Koszt zatrudnienia zewnętrznego CFO to kwestia indywidualna. Kwota będzie zależna od zakresu obowiązków, czasu obowiązywania kontraktu oraz formy płatności.

Co nie wchodzi w zakres obowiązków Zewnętrznego Dyrektora Finansowego?

 • Ustalanie stanu prawnego kontraktów i przedsięwzięć finansowych.
 • Kwestie kadrowe.
 • Bezpośrednia optymalizacja podatkowa.
 • Prowadzenie ani weryfikacja zapisów księgowych.

Z jakim stanowiskiem można pomylić funkcje Dyrektora Finansowego?

Dyrektor finansowy ma szerokie kompetencje, które na pierwszy rzut oka mogą pokrywać się z kompetencjami dyrektora wykonawczego, księgowego albo doradcy podatkowego. W rzeczywistości ma jednak mniejsze możliwości, jeśli chodzi o wydawanie wiążących poleceń czy realizację bieżących zadań, w związku z czym wszystkie te podobieństwa są jedynie pozorne.

Czy warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego?

Jeśli rentowność firmy nie jest stała, pojawiają się problemy dotyczące budżetowania, przepływów pieniężnych, planowania płynności czy podejmowania decyzji na podstawie twardych danych księgowych, to zatrudnienie dyrektora finansowego może pomóc spojrzeć na finanse w firmie z różnych perspektyw i znaleźć rozwiązanie. Jeśli standardowe sposoby zabezpieczenia płatności i planowania wydatków nie dają spodziewanych efektów, zdecydowanie warto zatrudnić CFO z zewnątrz.

Dyrektor finansowy – outsourcing z JB Solutions

JB Solutions tworzą doświadczeni fachowcy w wielu obszarach obsługi związanych z doradztwem biznesowym. Zewnętrzny dyrektor finansowy z tego zespołu to osoba godna zaufania, która łączy wysokie kompetencje z doświadczeniem zdobytym na rynku międzynarodowym i odpowiedzialnym podejściem do zawodu. To ekspert, który rzetelnie oceni sytuację Twojej firmy oraz zaplanuje i wdroży nową politykę, będącą odpowiedzią na finansowe wyznania nowoczesnego świata biznesu.

Nasze usługi

Kadry i płace
Doradztwo podatkowe
Międzynarodowe planowanie podatkowe
Księgowość w UK
Księgowość
Obsługa prawna
Zewnętrzny dyrektor finansowy
Doradztwo biznesowe

Zgłoś się do JB Solutions i skorzystaj z usług finansowych dopasowanych do Twoich potrzeb!

Skontaktuj się z nami w celu indywidualnego omówienia i implementacji w Twojej firmie.