Weryfikacja podatników VAT

Każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że jego partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to sprawdzić. Od 15 stycznia dostępne są dwa nowe wykazy podatników, które znaleźć można na stronach Ministerstwa Finansów. Część informacji jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a część na Portalu Podatkowym.

Każdy, kto chce mieć pewność, że jego kontrahent jest czynnym podatnikiem, musi skorzystać z wykazu i to zweryfikować. Należy jednak pamiętać, że trzeba wyszukać określony podmiot, gdyż nie jest możliwe pobranie całej bazy podatników ze względu na ograniczenia związane z ochroną danych osobowych.

Teraz na pewno pojawia się pytanie – dlaczego nie można znaleźć takiej informacji w jednym miejscu?  Resort chciał jak najszybciej pomóc przedsiębiorcom w tym zakresie, dlatego też ze względów technicznych – tylko taka forma była możliwa.

Dwa nowe wykazy na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) – co w nich znajdziemy?

Zawierają dwie listy podmiotów, którym odmówiono rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT) lub zostały wykreślone z rejestru VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a) oraz przywróconych do rejestru VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9h–j). Co zobowiązuje wyszukującego do zaznaczenia, o którą listę mu chodzi.

Co z aktualizacją danych list i informacji w nich zawartych?

„Baza podatników VAT czynnych i wykorzystujące ją wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT są na bieżąco aktualizowane” – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Informacje o kontrahentach należy sprawdzić jeszcze przed zawarciem transakcji, a nie dopiero wtedy, gdy faktura trafia do księgowej lub biura rachunkowego. Po tym jest już za późno na badanie statusu dostawcy lub usługodawcy.

Podsumowując – wprowadzone zmiany oraz listy przedsiębiorców, wymuszają na każdym podatniku konieczność częstego weryfikowaniastatusu kontrahenta.
Wygląda to następująco:
– przy nowych kontrahentach przed dokonaniem transakcji (np. podpisaniem umowy, wystawieniem fv),
– przy stałych kontrahentach – raz na jakiś czas.

Podobne wpisy

Leave A Reply