VAT od najmu mieszkania

Wszyscy wynajmujący są kwalifikowani do grupy podatników VAT. Ważne jest na co przeznaczony jest wynajmowany lokal, a tym samym przypisane do tego stawki podatku VAT. Przeznaczenie lokalu na inny cel niż mieszkaniowy oznacza brak prawa do zwolnienia i konieczność zastosowania stawki 23% VAT, w szczególności, gdy są to cele turystyczne lub biznesowe, co w praktyce charakteryzuje się krótkotrwałym pobytem. Należy pamiętać, że jeżeli wykonywany jest osobiście, to stawka wynosi 8% VAT (sprawa wygląda inaczej, gdy korzystamy z operatora – wtedy operator korzysta ze stawki 8%, a wystawiana nasza część jest na 23%). Cel mieszkaniowy ma natomiast z reguły trwały charakter najmu i tu obowiązuje stawka zwolniona.

Nie oznacza to jednak, że każdy musi naliczać i odprowadzać VAT. Kluczowe znaczenie mają dwie formy zwolnień: przedmiotowe i podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe określa artykuł 43 ustęp 1 punkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). W wymienionym przepisie zaznaczono, że działalność polegająca na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu budynku o charakterze mieszkalnym jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. Należy pamiętać, że to zwolnienie obowiązuje w momencie, gdy spełnione są określone warunki:

  1. Podatnik udostępnia nieruchomość mieszkalną na własny rachunek,
  2. Najemca wykorzystuje pomieszczenie tylko do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (usługi związane z chwilowym pobytem danej osoby nie mają charakteru mieszkaniowego).

Zwolnienie z podatku VAT nie obowiązuje, gdy najem prywatny jest prowadzony pod lokal użytkowy, na przykład garaż lub biuro. Osoba, która ma zyski z takiej formy najmu może jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Jest ono przeznaczone dla podatników prowadzących działalność na małą skalę.

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję dziennej sprzedaży. Ten obowiązek wynika z konieczności ciągłego sprawdzania rocznych przychodów ze sprzedaży. Przekroczenie limitu (200 000 złotych netto) nakłada konieczność rozliczania podatku VAT w ramach kolejnych transakcji.

WAŻNE!  Wynajmujący objęci zwolnieniem podmiotowym lub przedmiotowym nie mają prawa do uwzględniania VAT-u naliczonego.

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0

Leave A Reply