Pierwsze zasiedlenie – niezgodność dyrektywy VAT z ustawą

Okazało się, że polskie przepisy z zakresu pierwszego zasiedlenia budynku nie są zgodne z dyrektywą VAT.

Użytkowanie budynku przez właściciela przez minimum dwa lata powinno być zrównane z pierwszą dostawą, a jego późniejsza sprzedaż powinna być zwolniona z VAT.

Co to oznacza?

Pierwsze zasiedlenie budynku nie musi być związane z czynnością opodatkowaną. Z wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16) wynika, że polski ustawodawca uzależniając zwolnienie z podatku VAT dostaw budynków od pierwszego zasiedlenia (które może według polskich przepisów przybrać formę czynności opodatkowanej), naruszył regulacje unijne.

Kiedy mówimy o pierwszym zasiedleniu?

Polska ustawa o podatku od towarów i usług brzmi następująco:

Pierwsze zasiedlenie budynku ma miejsce wówczas, kiedy budynek taki został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.”

Oznacza to, że budynek był używany tylko na cele prywatne to jego sprzedaż po dwóch latach musi zostać opodatkowana.

Rzecznik Generalny TSUE mówi o tym, że użytkowanie budynku przez właściciela przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż powinna być zwolniona z VAT.

Fakt związany z pierwszym zasiedleniem jest istotny dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy (np. sprzedaży) budynków, budowli lub ich części dokonywanej przez czynnego podatnika VAT.

Co to oznacza dla podatników?

Fakt związany z pierwszym zasiedleniem jest istotny dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywanej przez czynnego podatnika VAT.

Z uwagi na to, że nastąpiła nieprawidłowa implementacja przepisów unijnych do ustawy krajowej – podatnicy mają tutaj dowolność. Mogą opodatkować taką transakcję dostosowując się do przepisów krajowych albo skorzystać ze zwolnienia, powołując się bezpośrednio na dyrektywę unijną.

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku w zakończonych postępowaniach?

Orzeczenie Trybunału daje podstawę do wznowienia postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami organów podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, oczywiście jeżeli orzeczenie Trybunału ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Podobne wpisy

podatek pit 2019 obniżka
Październik 4, 2019

Obniżka podatków PIT 2019

zmiany w zwolnieniu z VAT
Wrzesień 27, 2019

Zwolnienie z VAT po nowemu

Leave A Reply

4 × two =