Jak rozliczyć reklamę na Facebook?

Rozliczenie reklamy na portalu Facebook

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać nowych klientów coraz częściej korzystają z usług reklamowych w Internecie – m. in. na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Jest to jeden z wiodących portali tego typu na polskim rynku, a ponieważ korzystają z niego zarówno osoby prywatne jak i firmy, nierzadko staje się jednym z bardziej skutecznych metod reklamy. Jednak prawidłowe rozliczenie faktury za zakup usługi reklamowej od Facebook często rodzi problemy i wątpliwości u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W dalszej części artykułu przedstawimy co zrobić by jak najbardziej zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy rozliczaniu otrzymanych faktur.

Usługa reklamowa zakupiona przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej

Jeśli jesteś osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej i korzystasz z reklamy na Facebook nie musisz martwić się o rozliczenie podatków z tego tytułu. Przy wystawianiu faktury Facebook doliczy VAT do zakupionej reklamy i odprowadzi go w kraju siedziby firmy – czyli w Irlandii.

Prowadzę działalność i zakupiłem reklamę

Tu możliwości są dwie. Od 2012 roku Facebook ma oddział także w Polsce, a dokładniej w Warszawie. Może się zatem zdarzyć, że otrzymasz fakturę od Facebook Poland Sp. z o.o. z naliczonym 23% VAT‑em. W takim wypadku rozliczasz ją jak każdą inną transakcję krajową.

Bardziej prawdopodobne jednak jest, że otrzymasz fakturę od Facebook Ireland Limited, a do usługi nie będzie doliczony VAT. W takim wypadku należy taką transakcję potraktować jako import usług. Aby prawidłowo ją rozliczyć musisz być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Swój status VAT w transakcjach z podmiotami europejskimi możesz sprawdzić pod adresem  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Jeśli okaże się że nie jesteś podatnikiem VAT-UE musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym druk VAT-R. W wypadku zgłoszenia do VAT unijnego szczególną uwagę zwróć na część C.3.

Zakup usługi od Facebook z siedzibą w Irlandii należy rozliczyć zgodnie z treścią art. 28b ust. 1 ustawy o podatku VAT, który mówi, że  miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Jak rozliczyć fakturę od Facebooka?

Do usług, które są traktowane jako import należy doliczyć podatek należny VAT według stawki właściwej dla tego typu usług w Polsce. Usługi reklamowe opodatkowane są 23% stawką VAT, zatem taką stawkę należy doliczyć do wartości nabytej od Facebook usługi reklamowej.  Tak obliczona wartość  podatku należnego stanowić będzie jednocześnie wartość podatku naliczonego, przy czym odliczenie podatku naliczonego nastąpić może w okresie, w jakim wykonana została usługa reklamowa lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych .

Wartość nabytej usługi reklamowej oraz wyliczonego VAT należnego wykażesz w deklaracji VAT w pozycjach odpowiednio 29 i 30, natomiast VAT naliczony – w pozycjach 45 i 46.

Nievatowiec, a zakup usługi na Facebook

Jeśli natomiast prowadzisz działalność, ale nie jesteś czynnym podatnikiem VAT w Polsce i zakupiłeś usługę reklamową od Facebook, a potem otrzymałeś z tego tytułu fakturę, również masz obowiązek rozliczenia podatku VAT. W tym celu musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Po otrzymaniu faktury za usługę reklamową zobowiązany będziesz do wyliczenia podatku VAT należnego wg stawki 23% – czyli takiej jaka jest przewidziana dla usług reklamowych w Polsce. Następnie musisz złożyć deklarację VAT-9M w Urzędzie Skarbowym oraz opłacić podatek należny do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu za który składana była deklaracja. A ponieważ nie jesteś czynnym podatnikiem VAT w Polsce i nie masz prawa do odliczenia VAT naliczonego – zapłaconą do Urzędu Skarbowego kwotę VAT możesz zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem biuro@jbsolutions.pl

Podobne wpisy

Leave A Reply