CFO - ZEWNĘTRZNY DYREKTOR FINANSOWY

Kim jest CFO?

Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie środkami finansowymi w organizacji, planowanie i ewidencję finansową oraz sprawozdawczość wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Konieczne jest aby CFO posiadał najlepsze kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Jego rola powinna się przejawiać w postaci strategicznego doradcy menedżerów i właścicieli przedsiębiorstwa.
CFO - ZEWNĘTRZNY DYREKTOR FINANSOWY

Naszą ideą jest tworzenie wartości w biznesie. Kierujemy się przekonaniem, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby odniosły sukces muszą otrzymać najwyższą jakość oraz wsparcie ze strony swoich partnerów w interesach. Oferujemy rzetelną wiedzę i doświadczenie, a wyróżniamy się indywidualnym podejściem do klienta.

Kiedy zatrudnić CFO? Jak najszybciej! W praktyce natomiast jest to możliwe, kiedy skala biznesu jest na tyle duża, aby uruchomić takie kosztowne z punktu widzenia przedsiębiorcy stanowisko.

Mniej kosztowną a równie wydajną i jednocześnie bezpieczną pod kątem osobowym oraz kompetencyjnym alternatywą jest nasza usługa Zewnętrznego CFO.

Nawet w małym przedsiębiorstwie dyrektor finansowy to proaktywne stanowisko, które zapewnia sprawne funkcjonowanie biznesu od strony finansowej i budżetowej. Może on przeanalizować ryzyko, ustalać strategie, badać koszty oraz efektywność danych obszarów i wdrażać procesy usprawniające.

Nie ważne na którym etapie cyklu życia znajduje się Twoje przedsiębiorstwo:

Prowadzisz startup? A może dojrzałe przedsiębiorstwo?

Pomożemy usprawnić funkcjonowanie finansowe Twojej firmy wspomagając osobami, które mają rzetelną wiedzę w tym zakresie lub wspierając osobami, które zajmowały się tym do tej pory poprzez  tworzenie nowych procedur, form raportowania czy szkoląc i kontrolując wybrane osoby.

Zewnętrzny CFO jest znacznie mniej kosztowną, a równie wydajną i jednocześnie bezpieczną pod kątem osobowym oraz kompetencyjnym alternatywą dla tego tradycyjnego stanowiska.

Skontaktuj się z nami w celu indywidualnego omówienia i implementacji w Twojej firmie.