Co to jest indywidualny rachunek do rozliczeń ZUS?

Indywidualny rachunek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie rozliczał się z ZUS poprzez indywidualny rachunek składkowy (NRS), nawet składki za 2017 r. lub za lata wcześniejsze.

Zamiast kliku przelewów jak do tej pory, płatnik będzie dokonywał wpłaty tylko jednym poleceniem przelewu. Każda wpłata będzie przez ZUS dzielona proporcjonalnie na wszystkie rodzaje opłaconych składek na podstawie udziału w ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

UWAGA! Nie będzie można opłacić tylko bieżących składek. Najpierw należy uregulować zaległości, np. aby korzystać ze świadczeń chorobowych czy zdrowotnych. Wpłata na indywidualne konto w pierwszej kolejności pokryje zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.

Co wchodzi w skład składanych deklaracji?

– ubezpieczenia społeczne:

  • emerytalne,
  • chorobowe,
  • wypadkowe,
  • rentowe,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Emerytur Pomostowych,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Co kryje się pod numerem rachunku składkowego?

Żródło: http://www.zus.pl/eskladka

 

Informacja o indywidulanym rachunku zostanie przekazana przez ZUS listem poleconym do końca 2017 r. Przydzielony indywidulany rachunek ma zaszyfrowany w sobie numer NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr).

UWAGA – W przypadku nieotrzymania informacji należy skontaktować się bezpośrednio z ZUS/Centrum Obsługi Telefonicznej nr tel. (22) 560-16-00 lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS PUE – jeśli założą Państwo i uwierzytelnią swój profil oraz poprzez wyszukiwarkę udostępnioną na stronie ZUS www.eskladka.pl.

Podobne wpisy

Leave A Reply