Księgowość oraz doradztwo na najwyższym poziomie

Księgowość oraz kadry i płace w Polsce

Podstawowym elementem naszej działalności jest obsługa księgowo-kadrowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych działalności gospodarczych, spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych:

KPIR/ryczałt

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.

Współpraca z nami zdejmie z Ciebie ciężar „papierkowej roboty”. Od dzisiaj jedynym Twoim „problemem” będzie zapakowanie dokumentów w kopertę i przekazanie ich nam, a my zajmiemy się resztą.

Zapewniamy:

- kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych,
- wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej,
- prowadzenie wymaganych ewidencji (ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
wyposażenia itp.),
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
podatku od towarów i usług (VAT) i innych podatków,
- sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
- sporządzanie dokumentów wewnętrznych (faktury, noty korygujące, dowody wewnętrzne itp.)
- wystawianie faktur sprzedaży,
- reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
- obsługa kontroli podatkowych,
- doradztwo podatkowe,
- obsługa prawną.

 

Księgi handlowe

Prowadzone na podstawie dowodów księgowych, są bardziej skomplikowanym systemem rozliczeń niż KPiR. Firmy prowadzące Księgi Handlowe zobowiązane są do spełnienia wielu wymagań wynikających z  ustawy o rachunkowości. Pozwalają one jednak na szeroką analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Do prowadzenia Ksiąg Handlowych zobowiązane są:
- kapitałowe spółki prawa handlowego – spółki akcyjne (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
- spółki osobowe prawa handlowego – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
- spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Spółdzielnie/Wspólnoty mieszkaniowe

Decydując się na współpracę z naszym biurem wyznaczasz jedną osobę do kontaktu z nami. Osoba ta będzie odpowiedzialna za dostarczanie niezbędnych dokumentów księgowych, naliczanie comiesięcznych opłat w postaci czynszu dla najemców. Całą resztą zajmiemy się my.

Wyprowadzanie zaległości

Korzystając z naszych usług możesz być spokojny. Pomożemy zweryfikować Twoje  dotychczasowe rozliczenia księgowe czy wyprowadzić nagromadzone dotychczas zaległości w przygotowywaniu dokumentacji księgowej czy jej braku pomimo obowiązku posiadania.

Wyprowadzenie zaległości ma na celu uzupełnienie nieprawidłowości jakie mogły powstać w przeszłości. Skorygujemy dokumenty zgodnie z przepisami, a Twoja firma uwolni się od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

- księgowych,
- podatkowych,
- wobec ZUS,
- kadrowo-płacowych,
- w dokumentacji cen transferowych,
- obowiązków związanych z podatkiem u źródła (WHT),
- inne.

Posiadając podpisane przez Ciebie upoważnienie do reprezentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wystąpimy w Twoim imieniu do ZUS z wnioskiem o rozliczenie konta przedsiębiorstwa. Pomożemy Tobie w uzyskaniu układu ratalnego z dogodnymi dla Ciebie warunkami spłaty.

Jeśli nie jesteś do końca pewien czy Twoja księgowość, kadry, czy rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo, skontaktuj się z nami.

Cennik usługRejestracja działalności gospodarczej/spółki
0 zł
od 1200 zł
od 2500 zł

Dane kontaktowe